میدان ونک جنب داروخانه قانون. بعد از رفتن معتادها فیلم دیگری رو گرفتم که نشان میده آنطرف خیابان ماشین ون نیروی انتظامی ایستاده تا به حجاب بانوان گیر بده. (در قسمت نظرات). معتاد پیراهن سفید گوشی تلفن عمومی رو گرفته بود و وانمود میکرد که داره با تلفن صحبت میکنه و هر از چند گاهی هم چند تا دکمه فشار میداد یا کارت تلفن جامیزد و بر میداشت یا دهنی گوشی رو به سمت نفر دیگه میکرد که وانمود کنه که دارن با تلفن صحبت میکنند تا کسی شک نکنه. چند نفر از رهگذرها هم توجهشون جلب شد و با تعجب از کنارشون گذشتند. معت