فراخوان به اعتصاب سراسری در اصفهان

مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی علیه زنان به اعتصاب در دانشگاهها، مدارس، ادارات و بازار در روز شنبه سوم آبان ماه فراخوان دادند.

در این فراخوان آمده است: در پی اسید پاشی های اخیر در چند روز گذشته و جراحت ها و فاجعه‌های به جای مانده و همچنین تظاهرات خودجوش مردمی در خیابان نیکبخت مقابل دادگستری، تصمیم گرفته شد شنبه مورخ 3آبان کلیه مقاطع تحصیلی از دبستان تا دانشگاههای استان اصفهان و سایر استانها و همچنین ادارات و بازار اعتصاب کرده و