اینها رو به خامنه ای‌، احمدی نژاد و دارو دستشون نشون بدین تا ببینن به سر این مردم چی‌ آوردن ببینم وجدان و ایمان نداشته شون بیدار میشه یا نه