ویدئویی درباره امید کوکبی و حرف‌های اساتید و دانشجویان دانشگاه تگزاس در مورد او. پیام دلنشین ویدئو اعلام آمادگی برای ادامه زندگی تحقیقاتی امید در دانشگاهشون هست