بچه ۲ یا ۳ ساله اصلا به جز بابا و مامان چیز دیگه ای بلد نیست، چه برسه به اسم این آدم کش