پیوستن به جبهه آزادیخواهان ایران

به آگاهی همه ی هم میهنان عزیز در درون مرز و برون مرز ، می رسانیم ، همه کسانی که به ویژگیهای جبهه آزادیخواهان ایران باور دارند می توانند با ایمیل یا از طریق فرم زیر با ما تماس گرفته و پیوند خود در جبهه آزادیخواهان ایران را اعلام کرده و با جبهه آزادیخواهان ایران همكارى نمایند.

نام و نام فاميلى :
نام كاربرى :
شماره تلفن :
نشانی پست الکترونیک :
توضيحات :