خامنه ای اینجا را ببین . این عکس از یک خیابان در مصر است. پیغام مردم مصر....
  خامنه ای اینجا را ببین . این عکس از یک خیابان در مصر است. پیغام مردم مصر به تو و ولایت جهر و فساد تو.
Radiojava...
 
پیامی از بلوچستان سبز. هموطنان تهرانی‌، از شیر خوار تا ۱۰۰ ساله فردا با....
  پیامی از بلوچستان سبز. هموطنان تهرانی‌، از شیر خوار تا ۱۰۰ ساله فردا با شما هستیم...
 
پیام آزادی خواهان مصر به ایرانیان : کشور بعدی ایران است
  پیام آزادی خواهان مصر به ایرانیان : کشور بعدی ایران است ...
 
لیست تظاهرات سراسر جهان و ایران-نسخه
 
آدرس تظاهرات سراسر ایران و جهان....
ایران دوشنبه 25 بهمن
1. تهران : امام حسین تا آزادی ساعت 3
2. بابل :روبروی دانشکاه فنی بابل-چهار.......