بیانیه‌ جبهه آزادیخواهان ایران در سالگرد ترور فروهرها
  آزادیخواهان, امروز سیزدهمین سالگرد جان باختگانی چون پروانه و داریوش فروهر است این دو بزرگوار هرگز در برابر استبداد زانو نزدند و جانشان را برای .......
 
فروهرها از نگاه بهیه جیلانی، در سالگرد ترور فروهرها قسمت اول
  امروز سیزدهمین سالگرد مرگ شهادت گونه پروانه و داریوش فروهر است.داریوش فروهر به سال ۱۳۰۷ در یک خانواده مسلمان در اصفهان به دنیا آمد. او از ۱۵ سالگی و پس از.......
 
بیانیه‌ حزب پان ایرانیست بمناسبت سالروز جان باختن سرور داریوش وبانو....
  1 آذر 1390
ملت ایران قربانیان قتلهای زنجیره ای را فراموش نخواهد كرد
سیزده سال پیش در چنین روزی، عاملان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی به خانه.......
 
نتایج یک نظر سنجی درباره اعتقاد مردم به اسلام و ایدئولوژی جمهوری اسلامی
  تنها حدود 12 درصد به لزوم اعتقاد به اصل ولایت فقیه رای مثبت داده اند.
پیام بهروزی. مقدمه
با شروع و گسترش اعتراضات مردمی پس از انتخابات 88 حاکمیت پس.......