پیش به سوی ایجاد یک جبهه‌ واحدِ ضدِ استبدادی
  آزادی خواهان ایران
در شرایط حساس کنونی‌ رژیم حاکم بر ایران با سؤ مدیریت با بحرانهای داخلی‌ و بین ا لمللی روبرو است برای برون رفت از این مرحله بهترین.......
 
بیانیه جبهه آزدیخواهان ایران به مناسبت ۱۶ آذر
  آزادی خواهان
همیشه طیف روشنفکر جامعه توسط رژیم دیکتاتوری سرکوب شده‌اند .
روشنفکر مسئول همانند چراغیست که در تاریکی میدرخشد تا مبادا دزدان.......
 
بیانیه ی دفتر تحکیم وحدت به مناسبت ۱۶ آذر
  ساعتی نیست که گفتگوهایمان خالی از اخباری چون حبس، شکنجه، بازداشت، سرکوب و حتی اعدام هموطنانمان باشد. توقیف و فیلترینگ مطبوعات، سایت ها و وبلاگ های مستقل.......
 
بیانیه جبهه آزدیخواهان ایران در مورد حمله به سفارت انگلیس در تهران
  رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران به خاطر بحرانهای داخلی‌ و انزوای بین المللی حمله و هجوم سفارت انگلیس را در دستور کار خود قرار داده تا بتواند تضاد‌های.......