جبهه آزادیخواهان ایران
  تکنیک ارتباط جبهه آزادیخواهان ایران
۱-شرط ارتباط صادقانه ۲- پایه ارتباط احترام ۳-شاه کلید ارتباط تعریف از مخاطب...
 
کشتار در سوریه
  آزادیخواهان ایران ، دیکتاتوری سوریه هر روز مردم خود را بخاطر اعتراض به خاک و خون می‌کشد ، همانطوری که اطلاع دارید کشتار و شکنجه توسط هر گروهی و هر کسی‌ .......
 
فراخوان پیوستن به تجمع ضد دیکتاتوری سوری ها: 28 اسفند 1390
  همانطور که می دانید جنبش مردمی ضد دیکتاتوری مردم آزادیخواه سوریه بیش از یک سال است که آغاز شده و با وجود هزاران شهید و ده ها هزار زندانی و شکنجه و خشونت،.......
 
وخامت حال سید علی بنی جمالی عکاس خبری و فعال حقوق بشری
  در خواست هشتاد و سه نفر از فعالین حقوق بشری و کنش گران سیاسی از سید علی بنی جمالی برای پایان دادن به اعتصاب غذا
سید علی بنی جمالی که از تاریخ 18 اسفند.......