اسناد جبهه
خانه مناسبتها گالرى عضويت تماس با ما
2019 Aug 20th Tue -
 
نقد و نظرهای شما
 
گزارشهاى شنيدارى و ديدارى
   
چه باید کرد؟  ( از راديو همبستگى )
 


جبهه آزادیخواهان ایران مردم را به همکاری و همفکری که موجب تکمیل و پیشرفت بیشتر آن شود دعوت مینماید، تا بدینوسیله بتوانیم دیکتاتوری واستبداد را از میان برداشته و آزادی، دمکراسی و عدالت را برقرار کنیم.
ویژگیهای جبهه آزادیخواهان ایران:

۱. نوع حکومت را به مردم
     واگزار میکند!

۲. شیوه مبارزه بر اساس
     شرایط موجود!

۳. جبهه از هرگونه برخورد به
     گذشته احزاب و افراد پرهیز
     مینماید!


جبهه آزادی خواهان خواستار تشکیل یک اجماع سیاسی فراگیر از همه نیروهای آزادیخواه حول محور انتخابات آزاد است. این جبهه تلاش خواهد کرد تا با استفاده از شبکه‌های رایج ارتباطی امروز و از طریق مراجعه به آرای مردم یک تشکل شورایی به نام کنگره آزادی خواهان ایران ایجاد نماید.
 
 
Facebook Jebhe Azadikhahan Iran
Twitter Jebhe Azadikhahan Iran