2015-03-02
اتحاد و همبستگی
  با درود به همه کنشگران راه ازادی جبهه ازادیخواهان ایران برای اتحاد و همبستگی بر سر حداقلهای ممکن از هر گونه قضاوت و دادن حکم بر علیه افراد و احزاب پرهیز می نماید چون ما به دلایل عقب افتادگی سیاسی و اقتصادی فرهنگی هر گونه نقد را به مثابه دشمنی تلقی می نمایم و این امر باعث از هم گسستگی جنبش ازادیخواهانه مردم ایران گردیده است رزیم ازادی کش ایران از این مشکل فرهنگی سیاسی ما نهایت استفاده را کرده و مانع هر گونه ائتلاف و اتحاد گردیده است به نطر ما یکی از بهترین راه کارهای که میتواند ما را به هم نزدیک کند دوری جستن از قضاوت است بنا به ضرورت تاریخی قضاوت را به دست گروه حقیقت یاب بسپاریم تا در یک فضای باز سیاسی به پروندهای احزاب و افراد رسیدگی نمایند با احترام جبهه ازادیخواهان ایران

   بازگشت به صفحه قبل