2014-10-04
روز یکشنبه پنجم اکتبر در ایران و در همه‌ جا برای آزادی ریحانه
 
مردم آزاده، مخالفین اعدام، جوانان و زنان آزاده!
ریحانه، اسیر یک حکومت جنایتکار است. او را از روزی که دستگیر کرده‌اند، صدبار کشته‌اند. با تحقیر، بابی حرمتی، با بی‌رحمی و شکنجه‌های وحشتناک و هفته گذشته با بردن تا پای چوبه دار!
این رفتار در مورد هر متهمی در زندان، ناعادلانه و قرون‌وسطایی است!
ریحانه امروز فرزند میلیون‌ها نفر در دنیا است، ریحانه امروز عضو میلیون‌ها خانواده است، دنیا بپا خاسته و قصد نجات او را دارد. این‌یک نه بزرگ در ابعادی میلیونی به اعدام قتل عمد دولتی است.
به ما بپیوندید و همراه ما در روز یکشنبه بگویید ریحانه را فوراً آزاد کنید!


   بازگشت به صفحه قبل