Share  
 
2016-09-12
ایران اسلامی ؛ قطع دست یک زندانی بعد از گذشت 18 سال زندان
 
محمدرضا فرحناک"، زندانی که با اتهام سرقت از ۱۸ سال پیش در زندان رجایی‌شهر کرج نگهداری می‌شود، پس از این همه سال با خطر اجرای حکم قطع دست روبروست.
به این زندانی از اجرای احکام این زندان اطلاع داده شده سه‌شنبه هفته جاری حکم حدی قطع ید وی اجرا خواهد شد.
برپایه‌ی اعلام خبرگزاری هرانا، "پیش از این چندبار محمدرضا را برای اجرای حکم قطع ید برده بودند اما هربار این حکم اجرا نشد."
منابع مطلع با اشاره به این‌که فرحناک از ۱۸ سال پیش با اتهام سرقت در زندان نگهداری ‌می‌شود در مورد مدت حبس وی توضیح داد: "حکم حبس وی حدودا ۱۲ سال بود اما از شش سال پیش به دلیل این حکم حدی قطع ید آزاد نشده و بعد از این‌همه سال به تازگی از اجرای احکام به وی اطلاع داده شده که سه‌شنبه همین هفته این حکم در زندان اجرا خواهد شد."
منبع نزدیک به محمدرضا فرحناک درپایان تاکید کرد: "چگونه یک زندانی را این‌همه سال نگه‌ داشته اند و تازه می‌خواهند این حکم را اجرا کنند؟ چرا این حکم مدت‌ها قبل اجرا نشده است؟"
محمدرضا فرحناک در حال حاضر در اندرزگاه هفت زندان رجایی شهر کرج نگهداری می شود.
ایران به هر بهانه‌ای حکم قصاص را برای زندانیان محکوم به احکام جزایی صادر مینماید، ولی بعد از چند دهه حاکمیت نامشروع خود هیچ حکم قصاصی برای آقازادگان وابسته به رژیم ومزدوران وابسته به حاکمیت، که از طرق مختلف چه در داخل و چه در خارج کشور پولهای هنگفتی را از طریق بازرگانی غیرقانونی وپول شویی به جیب می‌زنند وجود ندارد.


   بازگشت به صفحه قبل