Share  
محکومیت ادامه کشتار مردم سوریه توسط بشار اسد

  کشتارهای اخیر سوریه حتی با حضور ناظران سازمان ملل نشان داد که باز هم یک دیکتاتور دیگر دچار اوهام و اشتباهات اسلاف خود شده ، به تصور اینکه می تواند با سرکوب و کشتار موجب بقای حکومت مستبد شود . بشار اسد و حامیان روسی ، آخوندی و چینی وی همگی فقط به منافع نامشروع سیاسی و اقتصادی خود می اندیشند . اما اپوزیسیون سوریه علی رغم مشکلات ، کاستی ها و ضعفها باز هم پایدار و مقاوم به مبارزه ادامه می دهد . به امید آنکه روزی بتوانند دموکراسی واقعی را در سوریه برپا کنند . بنابراین کشتار مردم بیگناه به هر دلیل و از جانب هر گروه ناپسند و محکوم میباشد .
جبهه آزادیخواهان ایران
12 / 03 / 1391


   بازگشت به صفحه قبل