Share  
balatarin
 
  دخالت بشر دوستانه جمهوری اسلامی در سوریه و سکوت اپوزیسیون ایرانی

مجتبی واحدی

هجدهم خرداد ماه ۹۱
در ماههای گذشته ، عده ای ازفعالان سیاسی ایران که به عنوان اپوزیسیون شناخته می شوند در گفتگوها و نوشته های خویش ، به موضوع دخالت خونبار غرب در لیبی اشاره کرده و آن را به حق ، محکوم کرده اند . برخی از این افراد ضمن اعتراض به دخالت نظامی در لیبی ـ که احتمالا اهداف اقتصادی در پشت آنست ـ ازاین که اقدام مزبور تحت پوشش « دخالت بشر دوستانه » صورت گرفته ابراز تأسف عمیق کرده اند که من هم سخن آنها را می پذیرم . اما در همین روزها ، معاون فرمانده قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، به صراحت از دخالت نظامی جمهوری اسلامی در سوریه سخن گفته و دلیل ان را « جلوگیری از کشتار بیشتر افراد » ذکر کرده است . به عبارت دیگر ، این بار« دخالت بشر دوستانه» ، به جای لیبی در سوریه و به جای« ناتو» توسط نیروی قدس سپاه انجام شده است . برای قدرت های غربی که منتظر بهانه هایی برای « دخالت نظامی » در سوریه هستند همین اعتراف ،می تواند در کنار سایر بهانه ها از جمله « توحش » هم پیمان جمهوری اسلامی ـ بشار اسد ـ مورد استناد قرار گیرد . لابد شنیدید که سخنگوی کاخ سفید امریکا ، با اشاره به اظهارات معاون نیروی قدس ، ادعا کرده «ایران در سوریه ،وارد یک جنگ نیابتی با قدرت های منطقه ای شده است »‌. آنچه مورد تعجب من شد ، سکوت دسته جمعی همان ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی است که در ماهای گذشته ، در مورد دخالت نظامی در لیبی که به ناحق بشر دوستانه نامیده می شد دهها مقاله نوشتند اما از دخالت ماجراجویانه جمهوری اسلامی در سوریه هیچ چیزی نمی گویند ،در حالی که این دخالت ، که به دروغ آن را « بشر دوستانه » نامیده اند می تواند ایران را وارد یک جنگ کند و هزینه های فراوان به ملت و کشور ایران ، وارد نماید