Share  
balatarin
 
  جیوفری رابرتسون: خامنه ای، رفسنجانی و موسوی باید در باره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ پاسخگو باشند

یکی‌ از اعضای جبهه آزادیخواهان ایران

جیوفری رابرتسون وکیل برجسته انگلیسی، اخیرا گزارشی در باره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان شصت و هفت به زبان انگلیسی منتشر کرد. این گزارش را وی، برای بنیاد برومند تهیه کرده است. در این گزارش، به روند کشتار تابستان شصت و هفت از زبان جان به در بردگان، خاطرات زندان و مصاحبه با زندانیان سیاسی سابق و خانواده برخی از جان باخته گان قتل عام زندانیان سیاسی اشاره شده است. جیوفری رابرتسون در پاراگراف پایانی گزارش، کشتار تابستان شصت و هفت را بسیار وسیع تر از کشتار اسیران در ژاپن در پایان جنگ دوم جهانی و کشتار صربرنیتسا در جنگ بالکان ارزیابی کرده است. وی معتقد است سازمان ملل باید دادگاه ویژه ای برای مجازات آمران و عاملان کشتار شصت هفت در ایران برگزار کند.
جیوفری رابرتسون وکیل حقوق بشری است. وی کتابی تحت عنوان " جنایت علیه بشریت" منتشر کرده است که در بسیاری از محاکمه بین المللی به آن استناد می شود. جیوفری رابرتسون بعد از انتشار تحقیقات اش در باره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان شصت و هفت، در مقاله ای که در روزنامه گاردین در تاریخ ۷ ژوئن ٢٠١٠ منتشر کرد، نوشت خیلی ها از جمله میرحسین موسوی، خامنه ای و رفسنجانی باید در رابطه با این کشتار پاسخگو باشند. رابرتسون در مقاله اش در گاردین به اهمیت زنده کردن این پرونده برای جلوگیری از قتل‌عام‌های بعدی تاکید کرد.