Share  
balatarin
 
  امروز و نه فردا، جبهه ای متحد بر علیه استبداد - آزادیخواهان خطر را احساس کنید

احمد ملکی

اپوزیسیون خارج از کشور پنبه ها را از گوشتان بیرون کنید و چشمانتان را باز کنید فردا دیر است. هر کسی در مسیر ایجاد اتحاد تلاشی نکند در مقابل ملت ایران از خسارتها و هزینه های سنگینی که هر روزه می پردازد مسئول خواهد بود.

لحظه ای نیست که در ایران حادثه ای مرگ آفرین رخ ندهد از اعدام های گسترده و پنهان گرفته تا کشتن دانشمندان، این سرمایه های گرانبها و بی نظیر کشور کوتاهی نمی کنند، شرایط کنونی کشور در بحرانی ترین زمان ممکن و در بدترین شکل دیکتاتوری و استبدادی بی نظیر در طول تاریخ خود بسر می برد. هدف از این همه سرکوب و خفقان تبدیل ایران به کره شمالی است یعنی پادگانی بزرگ در یک زندان به وسعت سرزمین ایران. و قدم به قدم در این مسیر آقای خامنه ای با استفاده از ابزار نظامی، خفقان و سرکوب شدید پیش می رود.


مخالفین عزیزی که سالهای سال در مبارزه با استبداد برای ایجاد دمکراسی در ایران تلاش می نمائید توجه فرمائید اگر هدف از این مبارزه دستیابی به آزادی است و استقرار حکومت مردم بر مردم است پس چرا این همه جدایی و تفرقه دیده میشود و علت عدم سرعت عمل در ایجاد جبهه متحد بر علیه استبداد و دیکتاتوری چیست؟


اپوزیسیون خارج از کشور پنبه ها را از گوشتان بیرون کنید و چشمانتان را باز کنید فردا دیر است. هر کسی در مسیر ایجاد اتحاد تلاشی نکند در مقابل ملت ایران از خسارتها و هزینه های سنگینی که هر روزه می پردازد مسئول خواهد بود.


دانشمندان و فرزندان با استعداد این کشور یا از کشور فرار می کنند یا بدست این حکومت مرگ آفرین نابود می گردند حکومتی که برای سرکوب اعتراض مسالمت آمیز مردم و دانشجویان و معلمان هر حرکتی را در نطفه خفه می کند علنا دست به ترور و آدم کشی می زند و و آن را به گردن کشورهای دیگر می اندازد رژیمی که بخش اعظم ثروت این ملت را صرف سرکوب و شکنجه می کند آیا ناتوان است از چند نفر دانشمند حفاظت نماید!!!!.


در تمام عمر 33 ساله , این حکومت هر گز صداقت و شفافیتی از خود نشان نداده و همیشه با فریب و دروغگوئی سعی داشته است جنایات خود را به گردن دیگران بیاندازد..


کشور ایران اکنون در خطر تهدید جنگ تمام عیار از بیرون و غارت و فروش آن به بیگانگان است از درون فساد و دزدی چند صد میلیاردی در بیت رهبری بدست فرزند ولی فقیه گرفته تا دیگر دزدی ها و حراج مملکت سر به آسمان می زند دیر بجنید تمامی خاک ایران طعمه کشورهای کمونیست که امروز یارو قار جمهوری اسلامی شده اند همچون روسیه و چین گرفته تا ونزوئلا و...... چپاول می گردد و دیگر دول بهترین نفع را از این دولت ضعیف و مستاصل دیکتاتوری خواهند برد و سرمایه های ملی کشور تماما به یغما خواهد رفت..


خودتان را ساعتی جای آن زندانی که در سیاهچال های تحت شکنجه در ایران قرار دهید خانواده های بسیاری که داغدار می گردند و اکثریتی از زنان و مردان که تحت فشارهای مضاعفی از سرکوب و تحقیر و اذیت و آزار رژیم قرار دارند. ایران تنها کشوری در جهان است که هر لحظه مردم آن قربانی بی مدیریتی رژیم سراسر خشونت و نفرت می گردند و من و شما در خارج از کشور احساس خوش نشینی می کنیم و در جهت ایجاد جبهه متحد بر علیه استبداد امروز و فردا می کنیم یا به هر شکل ممکن و بهانه های مختلف از دستیابی به اتحاد بزرگ روی گردانیم یا سهل انگاری می گردد..


جمهوری اسلامی ایران نیمی از ثروت ملت ایران را صرف هزینه اختلاف و تخریب می نماید و نباید مخالفین در تله آنها قرار گیرند تنها رمز پیروزی آزادیخواهان و مردم سالاران و کسانی که برای نجات ایران و ملت می خواهند اقدامی کنند هر چه سریعتر متحد شده و برای روزهای پر بحران و خطرناک آینده که چندان دور نیست برنامه ریزی کنند اکنون اکثریت مردم ایران ناراضی و مخالف این حکومت می باشند لیکن چشم به مخالفینی دوخته اند که در خارج از کشور سریعتر با هم متحد شده و با دست دادن به ملت ایران در جهت رسیدن به آزادی و انتخابات آزاد و هموار کردن مسیر آزادی تلاش کنند..


اکثریت ملت ایران در آستانه انتخابات نهمین دوره مجلس با تحریم آن آخرین میخ مشروعیت را بر تابوت استبداد و ولی فقیه آن آقای خامنه ای خواهند کوفت. اما مخالفین در این میان چگونه نقش تاریخی خود را برای ایجاد اتحاد بزرگ اجرا خواهند کرد مسئله مهمی که روزهای آتی شاهد آن خواهیم بود..


احمد ملکی – 26/10/1390


عضو کمپین سفارت سبز و دیپلمات ناراضی


گزارش دریافتی از کمپین سفارت سبز :sefaratesabz.com