Share  
balatarin
 
  یک پند به همۀ نخبگان سرگردان

بابک پرهام

من آن مرغ سخندانم که در خاکم رود صورت
هنوز آواز می آید به معنی از گلستانم

مخالفین جمهوری اسلامی در خارج از کشور نیاز تاریخی به تشکیل یک شورای آشتی دمکراتیک و سکولار دارند. یک چنین شورایی می تواند، هم در براندازی این نظام، جامعۀ جهانی را نیازمند خود بکند، هم می تواند تضمین ثبات و امنیت منطقه پس از سقوط جمهوری اسلامی باشد، و هم سرانجام می تواند،در جان قومی ایرانیان، به ارادۀ گذار ازمدار ملی به مدار دمکراتیک آگاهی خشنود بدهد.

امیدوارم آقای عبدالکریم لاهیجی متوجه شده باشد مقصود از فعالیت تعیین کننده خارج از کشور یعنی چی؛ امیدوارم ،همچنین، که آقای مجید محمدی نیز دریافته باشد که بحث در باب تصمیم استراتژی نظامی برای براندازی نظام اصلا ً در حیطه و مدار توانایی های ِ مدنی ِ مخالفین دمکرات و سکولاری نظیر ایشان نیست. اگر قرار باشد نظام را با ابزار نظامی براندازند به مشاورت آقای محمدی و لاهیجی رجوع نخواهند کرد. ولی اگر فضای رهبری و چهره نمایی، برای جایگزینی نظام، امر ملزوم به شرط شود، سابقۀ سیاسی آقایان چه در رسانه های عمومی و چه در دستگاه های اطلاعاتی مخفی مطرح و بررسی خواهد شد. پس، الان، زمان ِ حرف حسابی زدن است. حرف حسابی هم یعنی حرف فعال، حرفی که نیروها را متحد بکند ، هدف کلان را آشکار بکند ، پراکندگی های روحی و عقلی را جانانه مبسوط ِ آگاهی خشنود بکند، حرفی که رهبری بکند. اگر لاهیجی و محمدی این کیفیت ها را ندارند نباید بیایند به بی بی سی و مغلطه بشوند. باید یک فرد لایق و شایسته را با هم انتخاب بکنند تا او بیاید ونیاز بی بی سی را افشا بکند. چون اگر کیهان ِ تهران دشمن اصلی شماست، ولی بی بی سی لندن هم رقیب اصلی شماست. با رقیب باید رابطه داشت ولی رابطۀ نیاز. یعنی درجۀ نیازمندی وی را به خود بالا برد و آشکار کرد.طبیعت رابطه با دشمن،اما، اقتدار ِ عشق است. یعنی ارادۀ دشمن را باید با عشق خود هراساند و شکاند. موسوی و کروبی نه مانند خامنه ای و رفسنجانی دشمن شمایند، و نه مانند بی بی سی و صدای آمریکا رقیب شما. آنها دو سرگردان و قلندر این نظام اند. شما اگر رهبری شایسته و لایق نداشته باشید نه می توانید این رقبا را نیازمند خود بکنید، نه دشمن را درهم بشکنید و نه سرگردانان نظام را آشکارا جذب مدار مخالفان اصولی این نظام. حالا متوجه شدید مبارزۀ سیاسی یعنی چی؟ حرف اشراق نه از دلار تغذیه می شود، نه از سکس و تریاک، و نه از مسلک سیاسی یا مذهبی . اشراق یک روشنفکر جان است؛ خوش آید که حرف اش را گوش بدهید.

روشنفکر هم صورت ِ زیبایی است هم معنی ِ نیرومندی. آنهایی که شهامت و فضیلت برخورد با تاریکی را ندارند محال است افتخار و پیروزی را در مدار جانانه فتح بکنند؛ زیرا چنین فتحی پدیدار رهبری می طلبد. یک حقوقدان و یک جامعه شناس اگر روشنفکر نباشند نه از صورت فضیلت بهرمند خواهند شد نه از معنی افتخار. پس این حقوقدان و جامعه شناس به مدار آشکار پدیدار رهبری نخواهند رسید.آنها می توانند، با انواع ظاهر و باطن سازی، خلاء صورت ِ فضیلت و معنی ِ افتخار را پر بکنند، ولی فاتح پدیدار پیروزی نخواهند شد، و از مدار ِ عقل ِ سرگردان فراتر نخواهند رفت.