Share  
balatarin
 
  سکوت تعدای از گروه های مخالف رژیم در داخل و خارج کشور به فراخوان آقای رضا پهلوی از شورای امنیت سازمان ملل در محاکمه رهبر ، چرا؟

احمد ملکی کمپین سفارت سبز

در روز 24 آذرماه سال 1390 شمسی، شاهزادۀ رضا پهلوی با انتشار فراخوانی از شورای امنیت سازمان ملل خواسته است که رهبر جمهوری اسلامی ایران را به اتهام جنایات علیه بشریت از سوی دیوان بین المللی لاهه محاکمه کند.
چند نکته بسیار مهم برای روشن شدن اذهان عمومی و ملت عزیز ایران ضروری است.

یک – کمپین سفارت سبز با بیانیه ای از حرکت بسیار هوشمندانه و انسان دوستانه آقای رضا پهلوی در دفاع از حقوق بشر و محاکمه آقای خامنه ای به اتهام جنایت علیه بشریت حمایت قاطع نموده و اعلام می دارد که مسبب تمام بدبختی و جنایات ضد بشری که در رژیم جمهوری اسلامی ایران اتفاق می افتد و مسئول اصلی تمام این نابسامانی ها، شخص اول مملکت می باشد و بجاست جامعه جهانی و سازمان های حقوق بشری از این خواسته ملت ایران حمایت نمایند و هر چه زودتر زمینه محاکمه نامبرده فراهم آید.
دوم – بسی جای تعجب دارد در حالیکه افرادی در داخل کشور همچون آقای نوری زاد با شجاعت تمام پرده از جنایات حاکمیت آقای خامنه ای بر می دارد و تحت شدیدترین حملات وفشاری که بر او و خانواده اش وارد می گردد سکوت ننموده بلکه فجیع ترین و ضد انسانی ترین اعمالی که توسط جمهوری اسلامی در زندان ها و فشار بر خانواده های زندانیان ، به طرق مختلف اعمال می گردد و از کثیف ترین شیوه های ممکن جهت ساکت کردن زندانی استفاده می کنند که در قرن 21 در جهان معاصر نظیری ندارد و به گفته آیت الله منتظری و آقای نوری زاد و دیگران ، در زمان حکومت شاه هر گزاین جنایات و فشارها و این شیوه ها علیه خانواده های زندانیان دیده نشده است.

اما امروز بدستور رهبر ایران بدترین رفتار به اعلی درجه خود رسیده است. آقای نوری زاد که فردی خودی و دلسوز با صدای رسای خود و افشای این رفتارهای شنیع آورحکومت تحت امرآقای خامنه ای را به چالش کشیده و ستون های ولی فقیه را نشانه رفته است .

اما بعضی از گروه های جنبش سبز در داخل و بخصوص در خارج از کشور به تماشای این جنایات مشغول شده و حمایت از این عمل بین المللی در محاکمه آقای خامنه ای به عنوان جنایتکار جنگی حمایتی ننموده بلکه حتی خبر این کنفرانس مهم را نیز در اخبار خود منعکس نکرده اند.

سوال مهم و اساسی در این برهه حساس تاریخی اینجاست که اگر این گروه ها مخالف جنایات صورت گرفته رژیم جمهوری اسلامی ایران به رهبری آقای خامنه ای هستند پس چرا از این ابتکار و عمل مهم حمایت نمی نمایند مگر، همیشه نمی گویند که رهبر مسئول این فاجعه و جنایات می باشد.

پس سکوت، و عدم حمایت از محاکمه آقای خامنه ای چیست؟ در حالیکه رهبران جنبش سبز تحت فشار شدید می باشند و در زندان بسر می برند و آقای خامنه ای مسئول تمام این نابسامانی هاست چرا باید از حرکت و محاکمه رهبر جنایت کار ایران که کشور و ملت ایران را به طرف نابودی می کشاند سکوت کنند.

تاکی ملت ایران باید شاهد منیت و تفرقه گروه های مخالف باشند اگر همه گروه ها موافق آزادی ایران و ایجاد دمکراسی هستند و مسبب اصلی تمام این بدبدختی و جنایت ها را ولی فقیه ایران می دانند پس سکوتشان در این برهه حساس از تاریخ ایران چیست؟

بهتر است پاسخگو باشند و بیش از این مسیر دمکراسی و آزادی ایران را به تعویق نیندازند و همه با هم دست در دست یکدیگر یک صدا از محاکمه رهبر جمهوری اسلامی ایران حمایت نمایند وگرنه فردا دیر است و پشیمانی سودی ندارد روزی که کشور ایران درگیر جنگ و یا باج دادن به روسیه و چین باشد و زندانیان بسیاری که تحت شدیدترین شکنجه های قرون وسطایی در سیاهچال ها گرفتار این دژخیم می باشند و ما در داخل یا خارج از کشور بفکر منافع شخصی و گروهی خود باشیم.
دفاع از حقوق بشر و محاکمه عامل جنایت از اساسی ترین محور کاری تمام انسان های آزاد در جهان می باشد.

عضو کمپین سفارت سبز و دیپلمات ناراضی