Share  
balatarin
 
  پشتیبانی از حرکت اعتراضی مردم آذربایجان - پیام شاهزاده رضا پهلوی

گروه خبری رهسا نیوز

پیام شاهزاده رضا پهلوی

هم میهنان عزیزم، ملت سرافراز ایران زمین

هموطنان غیور آذربایجانی ما در پی خشکسالی در نگین سرزمین سبزمان، دریاچه ارومیه و حفظ و نگهداری این میراث ملی که متلعق به تمامی مردم این مرز و بوم و آیندگان میهن عزیزمان است با دستانی خالی و بغضهای شکسته شده در گلو که حاصل 32 سال ظلم و ستم حکومت استبدادی و اشاعه تبعیض قومیتی و مذهبی بین مردم و ایجاد شکاف در اتحاد و یکپارچگی ملی بوده است براستی با غیرت و همیت خود بار دیگر در برابر این دیو استبداد که هدفی جز ویرانی و افتراق در میهمن عزیزمان ایران ندارد دست به اعتراض و ایستادگی زده اند.

یقین داشته باشید این حکومت بقای خود را در ایجاد اختلاف و شکاف بین مردم می بیند. به همین دلیل، باید هشیار باشیم،زیرا تنها راه دستیبابی به آزادی، عدالت و برابری در اتحاد ملی است.

بخوبی می دانیم که خطه سبز آذربایجان خاستگاه انقلاب مشروطه و مردان بزرگی همچون ستارخان ها،باقرخان ها و کسروی ها بوده است وبراستی در هر تحول آزادی خواهانه و استبداد ستیزانه تاثیری ژرف داشته است و دلیل این امر جز روحیه ظلم ستیزی و میهن پرستی و دادخواهی مردم غیور آذربایجان نمی باشد.

من، ضمن همدردی با خانواده کشته شدگان و دستگیر شدگان این حرکت ملی به آنها اطمینان میدهم که بهایی که در راه میهن پرداخت کردند هیچ گاه فراموش نخواهد شد و حمایت قاطع خود را از قیام مردم آذربایجان اعلام میکنم و بر خود لازم میدانم که در این مقطع حساس تاریخی که هموطنان آذری ما نیاز به پشتیبانی و حمایت عموم ایرانیان دارند از مردم ایران بخواهم که با عزمی راسخ از این جنبش میهن پرستان آذربایجانی پشتیبانی کنند، چرا که آذربایجان پرچم دار بسیاری از جنبش های آزادی خواهانه و میهن پرستانه در تاریخ کشورمان بوده است و حقیقتا به عنوان یک ایرانی علاقمند به اتحاد و منافع ملت بر خود می بالم که تاریخ کشورم در مقاطع حساس همواره با نام آذربایجان و مردم غیور آن مزین شده است.

خداوند نگهدار ایران باد

رضا پهلوی