Share  
balatarin
 
  “فضای بسته” حاصل حکومت اسلامی ست

مهران برزگری

علی مطهری نماینده “آزادی خواه” مجلس اسلامی در مصاحبه با مثلث گفت درباره حفظ نظام یک برداشت غلط از صحبت امام که حفظ نظام اوجب واجبات است، انجام شد. این نگاه غلط وجود داشته و گاهی بروز کرده است. ایشان ادامه داده که اوضاع آزادی بیان در دوره اصلاحات بهتر بود و می شد حرف زد و حتی احمدی نژاد هم خیلی خوب بود تا اینکه اتفاقات ۸۸ باعث شد فضا خراب بشود و در دوره تدبیر و امید هم اوضاع خوب نیست و “فضا بسته است”. نظر ایشان اینست که در دوران خوش اصلاحات اوضاع خوب بود و همه (شما بخوانید برادران سابق سپاه که دستهاشان را شسته بودند و قلم به دست گرفته بودند) می توانستند حرف بزنند اما مردم با اعتراضاتشان و با کشاندن حکومت به لبه پرتگاه کار را خراب کردند و حکومتیان را مجبور کردند فصا را ببندند.

اما ادعای مطهری درباره برداشت غلط از حرف های امام طلایی اش به جز دروغی بی شرمانه برای حفظ بنیان حکومت جنایت کار اسلامی چیزی نیست٬ نه واقعیت دارد و نه نفعی برای مردم و جامعه ایران در آن نهفته است. مطهری اگر حافظه اش را از دست داده ما مردم به خوبی به یاد داریم امام راحل با بریدن زبان و قلم خورد کردن حکم اعدام همه مخالفین حکومت اسلامی را تحکیم کرد. امامی که معتقد بود حفظ حکومت از واجبات دین هم واجب تر است و برای حفظ اش از هیچ جنایتی فروگزار نکرد امروز در ادبیات اصلاح طلبان و امثال مطهری باید مطهر و طلایی جلوه کند.

آزادی بیان و اندیشه هیچ گاه در تفکر اسلامی و حکومت های اسلامی جایی نداشته است٬ ربطی هم به اطلاحات و خاتمی و احمدی نژاد و غیره ندارد. وضعیت آزادی در ایران مانند وضعیت معیشتی مردم ایران تحت حکومت اسلامی روز به روز بدتر می شود٬ این را تاریخ زندگی میلیون های شهروند ایران طی ۳۶ سال گذشته نشان می دهد. هر چیزی که مردم بخواهند و به درد مردم بخورد در جمهوری اسلامی وضعیت وخیمی پیدا می کند٬ هر چه باشد.