Share  
balatarin
 
  زنان ایران علیه بنیادهای تبعیض جنسیتی در رتبه اول دنیا

ایمان خورشیدی

ایران از میان ۱۴۲ کشور، در رده ۱۳۷، یعنی ششمین رتبه از آخر و تنها بالاتر ازکشورهایی چون مالی،سوریه، چاد، پاکستان و یمن قرار گرفته است. عربستان سعودی که به داشتن قوانین ضد زن مشهور است، دراین فهرست در مرتبه ۱۳۰ قرار گرفته است.

رتبه بندی گزارش سالانه تبعیض جنسیتی در جهان، بر اساس چهار شاخص تعیین می شود: نسبت مشارکت اقتصادی مرد و زن، نسبت دستیابی زنان و مردان به آموزش، نسبت بهداشت و طول عمر زنان به مردان، و نسبت توانمندی سیاسی زنان در برابر مردان. به هر شاخص ارقامی بین یک تا صفر تعلق می گیرد. رقم یک نشان دهنده برابری کامل، و صفر نماینده نابرابری کامل است.

با اینکه جمهوری اسلامی فاصله چندانی تا ته این لیست ندارد اما برای نشان دادن عمق زن ستیزی اسلامی شاید بهتر بود فروم اقتصاد جهان لطفی میکرد و برای لطمه نزدن به حیثیت و اعتبار ایسلند، فنلاند و نروژ، متممی به لیست شاخص بندی کشورهای اسلامزده هم اضافه می نمود و در آن شاخص اسید پاشی، چاقوکشی و تجاوز عمدی اسلامی باندهای لمپن حکومتی را به آن می افزود تا از این طریق رتبه نهایی، تجاوز، چاقوکشی و اسید پاشی اسلامی سازمانیافته حکومتی بر پیشانی اسلام در ته لیست ثبت میشد.

اگر یکی از این شاخص ها میزان و درصد مبارزه علیه اسلام و تبعیض جنسیتی در جهان می بود، بدون تردید اعتراض و مبارزه زنان در ایران علیه اسلام و بنیادهای تبعیض جنسیتی در رتبه اول در جهان قید میشد. در ایران تنها یک انقلاب اجتماعی و انسانی با رنگ و بوی زنانه قادر است رتبه بندی تبعیض جنسیتی فروم اقتصاد جهان را بطور بنیادی دگرگون کند و برابری زن و مرد در تمامی شئون زندگی را در یک ایران سوسیالیستی در صدر جدول خود ببیند.