Share  
balatarin
 
  ozae dakheli iran va chehreye asliye khamenehiy

hassan ch

اوظاع داخلی و چهره اصلی خامنه ای
8 August 2013 at 13:33

شرایط کنونی ایران
خواسته آقای خامنه ای این است که در نظر مردم مقدس تلقی گردد و عامل هیچ واقعه ای معرفی نشود، گرچه با همه کوششی که افرادی مانند مصباح یزدی و دیگر اطرافیان می کنند، نتوانسته اند مقدس بودن یا کنار بودن او از وقایع را به مردم بقبولانند، پس از پایان دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، خامنه ای برای ریاست جمهوری به دنبال فردی مطیع و تسلیم و فاقد هرنوع وجاهت نزد مردم و سپاه و روحانیون بود، اما قیام مسالمت آمیز و شاهکار دوم خرداد او را ناکام گذاشت. از دو سال پیش از پایان دوران خاتمی . برنامه ریزی دقیقی با تشکیل یک حزب دولتی از خانواده های روحانی ها و بسیج و لباس شخصی ها و غیره، احمدی نژاد را که در هفت آسمان یک ستاره و در میان مردم و روحانی ها هیچ طرفداری نداشت، برای ریاست جمهوری نامزد کرد, احمدی نژاد مطیع رهبر بود و به خوبی می توانست مطابق سلیقه رهبر تهاجمی رفتارکند و وقاحت لازم برای هر گفتار و کرداری و در مقابل هرکسی را هم داشت و در اولین انتخاب او به ریاست جمهوری، عوامل و خانواده های سپاهیان و بسیجیان و حزب اللهی ها مانند یک حزب و به قول کروبی یک حزب دولتی رفتاری هماهنگ کردند و تشتت در گروه مخالف او را به آسانی به قدرت رساند و در مقابل اعتراض ها، خامنه ای به مانند فرد مقدسی که درکنار ماجراست و هیچگونه دخالتی در انتخابات ندارد، به نصیحت طرفین پرداخت و در دوره دوم هم می خواست چنین کند که آقا در امور دخالتی ندارد، درحالی که در بیت خود یک سازمان وسیع دولتی داده است که به خصوص در امور انتظامی و اطلاعاتی تمام ریزه کاری را در دست رهبر قرار می دهد.
او گمان داشت چهره مخوف واحدهای ضد شورش جرات و شهامت هرگونه حرکت از مردم را خواهد گرفت و با این باور ، احمدی نژاد مردم را خس و خاشاک نامید، اما قیام مردم چنان سنگین بود که احمدی نژاد توان برخورد را نداشت و خامنه ای خود وارد گود شد و این ضربه ای سنگین بر تقدس آقا بود و همه خونریزی ها به نام او ضبط شد و دانست چهره زره پوشیده و تک تیراندازان پشت بام نمی توانند سدی درمقابل مقاومت مردم باشند و این جرات و شهامت، بازی با مردم را از حکومت گرفت.
اما در مدیریت امور کشور و نظام اقتصادی، احمدی نژاد در دور اول ریاست جمهوری خود، بودجه نویسی مملکت را از قاعده انداخت و کل درآمد مملکت بی حساب و کتاب دراختیار بیت قرار گرفت، با این وجود نمی خواست پول های عظیمی که به نام حذف یارانه ها در کیسه دولت باقی می ماند در محدوده همین بودجه بی نظام باشد تا بیت آقا اختیار بیشتری در آن داشته باشد،

writen:hassan.ch
DATE:2013/AUGUST/7