Share  
balatarin
 
  فراخوان اعتراض به اعدام

حسن فرطوسیما یک گروه حقوق بشری برای کاهش اعدامها هستیم. قسمت اعظم کار ما عملی است تا تئوری. به ما کمک کنید تا لااقل موحب کاهش شمار اعدامها در ایران شویم. شما همچنان می توانید برای آگاهی از آخرین اخبار . اعلامیه ها و لایک زدن , به صفحه ما که در زیر آمده مراجعه کنید منتظر فعالیتهای بعدی ما باشید. با ما همراه شوید تا لااقل از تعداد اعدامها کاسته شود .
https://www.facebook.com/pages/NO-to-Execution/694630570573897?fref=ts