Share  
balatarin
 
  گردی عمامه حاج آقا

الیاس اسلامی منش , ویدا رضی

ما یک عمری است در گیر این مذهب فاشیستی هستیم و حج آقا مارو منگول میکرد شب تا صبح


هی‌ روضه سر میداد آخرش هم معلوم نبود چی‌ میگی کیو فحش میده انقد میگفت صلوات ولی‌ خودش تو فاز زنا بود که کدومی رو صیغه کنه بهتره این هست دینه ما که دست این افراد افتادهمیرفت بالا منبر دلش نمی‌خواست پایین بیاییدچون جاش گرم و زیادی نرم بود و راحت به مراد خودش برسد با اون شکم نور افشانش و سری آراسته از عمامه گرد که همانجور گردیش مردم رو تو زندگیشون میچرخونهما تو این همه سال گرد شدیم به دوره عمامه آقا و اسم ننگین حج آقا‌ها و هم چنان به نور آقا روشنی میگیریم معلوم نیست شدتش گاهی چه قد دست پای ملت را میگیرد که بعضی‌ وقت‌ها تا پای اعدام میرود این همان نور الهی آخوندی است که ملت ایران رو گرفتار کرده وبه فرمایشات ظالم تیز آنهاکه گویند تا قصاص شوند و گناهانشان پاک شوند

واین است معنی جمهوری آخوندی (اسلامی ایران)