Share  
balatarin
 
  شاه فقید

حجت شمشیری


گر بر فلکم دست بدی چون یزدان
برداشتمی من این فلک را زمیان

وز نو فلکی دگر چنان ساختمی
کازاده به کام خویش رسیدی اسان


شاه ایران زمین زا با توطئه بیرون کردند تا خمینی هندی زاده را بر تخت بزرگی و صدارت بنشانند.تا خلیفه گری و امت گری را رواج دهند تا بتوانند با زنان فرهیخته ان کنند که قرانشان می گوید و با انان همچون کالایی که اسلام
فرمان داده است برخورد کنند؛


؛ تا بتوانند خرافات،جهل و نادانی را گسترش دهند تا بتوانند از جهل مردم به سود خویش استفاده بهینه را ببرند وسرمایه ها ی کشور را در داخل و خارج انکونه که میخواهند چپاول کنند واعمال ننگین خود را با اوردن چند ایه از قران برای ساده اندیشان در کشور نهادینه و در دل به بی توجهی مردم ریشخند کنند و مردم را در بیخبری و جهل نگه دارند. در واقع با رفتن شاه ایران هرج ومرج درمنطقه اغاز شد ونه تنها خاور میانه ثبات و ارامش خود را از دست داد بلکه جهان با نا امنی غیر قابل باوری روبرو شد. وضعییت کنونی مصر و دیگر کشورهای منطقه نشان از رویدادهای نا مطلوب اوایل انقلاب ایران را میدهد.همان نیرنگها و فریبکاریهای کشورهای غربی؛ همان تبانیهای پشت پرده مجددا به گونه ای موذیانه در جریان است تا این باردست کثیف استعمار بتواند از طریق روی کار اوردن مشتی ادم کش و متعصب دینی راحت تر به استثمار شرق بپردازد. خمینی را اوردند تا رژیم فاشیسمی اخوندی را جایگزین کنند؛ صدام را بردند تا شیعه و سنی را به جان یکدیگربیندازند. محمد قذافی را به چنان سرنوشتی مبتلا و کشورلیبی را ویران کردند. بالاخره به حسنی مبارک گفتند برو تا محمد مرسی را بیاوریم واوردند و دیدیم که او امد وچگونه همکاری موذیانه ای رابه مدت یکسال ارام ارام با حمایت دولت اوباما و اعوان ویاران دولت محمد مرسی یعنی اخوان المسلمین به جریان انداخت تا مصررا اسلامیزه کند ان هم از نوع غلیظ ان که البته مردم بیدارو هوشمند مصر پی به ترفند ناثواب جریان برده و توانستند با یاری ارتش دلاوراین ترفند را خنثی کنند. زیرا غرب می خواست حکومتی همچون حکومت اخوندی که در ایران در سال پنجاه وهفت ایجاد کرد در مصر نیز ایجاد نماید اما با شکست مواجه شد. با اندک نگرشی متوجه مشویم با امدن خمینی به ایران نوع سیاست درکل منطقه رو به افول وبه جای اینکه سران کشورها کوشش در وضع و بهبودی جهان کنند و نوید ازفضائی ارام بخش دهند گفتگوها بیشتر پیرامون سلاحهای اتمی وجنگ افزارها به میان امد وفضای جهانی را ناارام ومتشنج تر نمودند.ملاهای ایران که در واقع ایران رااشغال و به تصرف خود دراورده اند از مهمترین کشورهای اشوب کننده درخاور میانه است که همواره سعی دارد این تشنج را برای ماندگاری خود حفظ کند.ناگفته نماند که زدو بندهای غرب را در پس پرده نباید انی فراموش کرد.چگونه است که بشار اسد-قذافی- حسنی مبارک و صدام حسین دیکتاتورند وباید بروند ولی رژیم فاسد اخوندی در ایران همچنان باقی است!؟ هدف قدرتهای بزرگ روی کار اوردن حکومتها ی مذهبی از نوع تند و تیز ان است نه ازادی.انها برای ما امام و اخوند میخواهند نه دانشمند و ما هم که مردمی دین زده وخرافاتی هستیم از ترس جهنم و بهشت واهی یا مقلدو خرد باخته می شویم ویا هم به طمع دنیا وطن فروش و خائن بی رگ. متاسفانه نویسندگان توانای ما در طی قرون گذشته حقایق دین را برای ما روشن نکردند تاسره از ناسره مشخص شود تا مردم بتوانند راهشان را بیابند و به چنین بلائی گرفتار نیایند.راه رهائی یک ملت از ستم باز یافتن هویت در سایه اتحاد و همبستگی است وهمین رمز بزرگ می تواند کلید مفتاح بسیاری از درهای بسته شود و اهریمنان را از سرزمین پاک ایران زدوده و به جایگاه اصلیشان که همانا بی وطنی است باز گرداند. به امید ان روز که هر ایرانی خود جستجوگر و پویای حقیقت باشد.ارزومندم کشور ایران ان شکوه و جلال از دست رفته را دوباره باز یابد وپرچم سه رنگ شیروخورشید بر بام وطن به اهتزاز دراید. l
حجت.شمشیری