Share  
balatarin
 
  مقاله - هجو ١

محمد سوسیالیست

امیدوارم با خواندن این مطلب هجو ومزاح کسی از دوستان عزیزناراحت نشود ودر اینجا نام خدا یک اعتراض است این مقاله را درمهرماه سال 90 نوشتم باآرزوی موفقیت برای همه ایرانیان .

راستی چقدرصبرت زیاده خدا ؟! باچی محاسبه کنم سال نوری یا زمینی ؟!
راستش رو بگو خدا صبرت زیاده یا ...................
یااینکه ولشون کردی به امان .............. وهم وکج خیالی بعد از این همه ادعا ومنم منم کجا انداختی ما رو شکرت !!!
این شکرت میدونی که ازنوع اول نیست نوع دومه میدونی که ...........
تبعیدی شهری شدم که دو دسته بیش از همه می درخشند :
اول هموطنان ..........
دوم سیاسیون عزیزدرتوهم
اولی که سالهای ساله تعطیل هستندوهمیشه در روزمبارک جمعه
دومی عیناً روزپنج شنبه چون نصفه کار می کنند، خُب حالا گوش کن .
وقتی اولش قدم می گذاری دررکاب این عزیزان می بینی رگ گردن باد کرده مثلِ ، بهتره بگم چیز، همچو چیز دادوفریاد به آسمان بلند می کنند وریسمان نجات برای امّت ایران می فرستند کم کم که می گذرد یاد ضرب المثل قدیمی می افتم که :
لاف درغریبی وصدا ...... دربازار مس گران .
بعدش هم دردُکان ومغازه را تخته می کنند ومی روند تا مراسمی دیگه وبعدی، حالا کی بشه تا باز عکسی وشربتی وموسیقی ، البته پیامی به جمیله خانم دوران شاهنشاهی داده بودند ولی ایشان چون سیاسی نبودگفت : شرکت نمی کنه !
دعوا میشه سرمیزریاست،هیئت مؤسس وکیاست البته کیاست سیاست نیست شاید کیسه باشه شاید، ازکدام نوعش نمی دونم ونمی گم !
، یاد شعر مولانا افتادم :
سجاده نشین با وقاری بودم
بازیچه دست کودکان کویم کردی
این هم جواب اون همه ادعای قدیمی وغیره ...........
ازت سخنرانی میخوان ، که برانی ، وقتی هم که می رانی ومی کنی !
منظورم سخنرانیه،بله !
هیچ کدام ازحرفات حتی یک کلمه واگرلطف کنن بخشی که خودشان دوست دارن را می گذارند وبقیه حتی یک کلمه را یاد نمی کنن ، می گویند اجازه ندادن یا نگداشتن یا نشد ، سیاسی مخالف رژیم درخارج از ایران هم آره .......... !
گفتم حداقل حرف دلمان را کمی بزنیم باز هم نشد
دیگه اینقدربه خودش فشارآورده ، البته فشاری بَس مضاعف به همه وجودش حالا شده سکولار ویا لائیسته ، این دیگه فکر کنم فشار آخرش بود ها ، سپس با فشاری دیگر برای اینکه خیال بعضی راحت بشه پیشوند جمهوری و یا پسوند دموکراتیک هم با کلاس میشه هم مرکب و هم دوتا ایدئولوژی را کنارهم تا هر کدوم مردم خواستن انتخاب کنن و بالاخره
یکیش بگیره سنگ مفت و گنجشک مفت میزنیم حالا هر چه شد ببین دیگه کجاییم که سرگردنه زمانه حاج مظفر الدین شاه زمان حال در فرنگ هم حرفهاش تقریبا اینه با اندکی پارازیت اااا ه ه ه
حرف زیاده کم کم میگم تا عزیزان بخونن و اتفاقاتی که افتاده هم شنیدم و هم دیدم و هم مناظره کردم با این عزیزان
و میخواستم بگم فکرنکنید منم آره ، یا ماست هستم آره ،یا سواری وگوش واون صحبتها ، خدایا دلم کمی برات می سوزه اره کمی چه کردی بوش بد جور بلند شده گلی که ساختی و گذاشتی تو کوره بد جور سوخته موندی توش میدونم به تو هم انتقاد دارم البته اگه تفکر انتقادی را بپذیری و به برو بچه هات نگی که مارو به حکم شریعت پخ پخ حالا که ناراحت نشی یک بیت از شعر مولانا میارم فعلا این آخربخش یک باشه تا دومی را هم بگذارم فعلا تا بعدعزیزان :
مسلمانان ، مسلمانی زسَرگیرید
که کفرازشرم یارمن مسلمان وار می آید
البته این ی بیت حرف برای گفتن زیاد داره ها ببببببببخدا اااا

محمد سوسیالیست