Share  
balatarin
 
  درسهایی از جنبش نارنجی

جواد گلچین فر

متاسفانه اینروزها شاهد بودیم که جنبش نارنجی اوکرائینیها نیز قرمز شد و به خون آلوده گشت. درسهایی که از وقایع اوکراین می توان گرفت:
1 - بسیار خطرناک است که به خواسته تغییرات اجتماعی توجه نشود و حرکتهای مدنی سرکوب گردد.
2 - احزاب مخالف قدیمی دیگر پایگاهی در جامعه ندارند.
3 - سیاستهای هم غرب و هم روسیه در اوکراین سازنده نبود. تغییرات واقعی از بیرون نمیتواند ایجاد شود. تغییرات دموکراتیک واقعی از درون کشور باید ایجاد شود.
ریچارد گریگوسیان تحلیل گر سیاسی نشریه ژامانک در ارمنستان می گوید که کشورش باید درسهای فوق را از اتفاقات اوکراین یاد بگیرد. بنظرم ما ایرانی ها هم می تواینم همین درسها را از جنبش نارنجی بیاموزیم.