Share  
balatarin
 
  شعر - نشان

محمد سوسیالیست

نشان

هر کس نشانی در دست
می گردد وهست ز آن مست
رنگ باخته به آن
نشانی ز خود نیست
حامل فکر دیگران
می دود تا رسد ......
آزادی , آزادی , آزادی
بسته ای چند , که دارد , کجا ؟ ..............
اینجا هم همان
با یک تابو و نشان
چسبانده چو پلاک ماشین
سوارش , حالا بریم
زمانی محبوس پشت میله ها
اینجا محبسی با این آدمها
حمال این و آن
کرو کور و لال
اینجا صداها بلند , بلکه فریادِ
آزادی , آزادی , آزادی
فقط باید بگی !
کجاست ؟ کیلویی چند ؟

محمد سوسیالیست