Share  
balatarin
 
  یورش ماموران رژیم به خانه حشمت طبرزدی و دستگیری ایشان

جبهه ازادیخواهان ایران

یورش ماموران رژیم به خانه حشمت طبرزدی و دستگیری ایشان

طبق اخبار رسیده از خانواده آقای مهندس حشمت اله طبرزدی ، امروز ماموران دادستانی رژیم جمهوری اسلامی به منزل آقای طبرزدی یورش برده و ایشان را به زور دستگیر و با خود برده‌اند.
به نظر می‌رسد که طبرزدی , این مرد ازادی خواه , با شکستن سکوت خود جهت مبارزه و دعوت از اپوزیسیون برای ائتلاف, عرصه را بر استبداد تنگ کرده بود و آنها نتوانستند آزادیش را تحمل کنند.
جبهه ازادیخواهان ایران بازداشت اقای طبرزدی را محکوم و خواهان ازادی ایشان می‌باشد.

زنده باد آزادی، نابود باد استبداد به هر شکلش
جبهه ازادیخواهان ایران
25 دی ماه 1392