Share  
balatarin
 
  جدال تمامیت خواهان آخوندیسم

تحلیل از م – گرشاسبی

جنجال های کنونی در مجلس و مجامع مختلف ایران را می توان جدال در سیستم دیکتاتوری ارتجاع دانست که چندی است با روحیه تمامیت خواهی خود به جان هم افتاده اند.
از جمله سعید مرتضوی که از پرورش یافته گان در دامان یک سیستم قضایی ناسالم و مبتنی بر فساد و رشوه و ظلم است و با عنایت به شخصیت وی بعنوان کسی که حاضر می شود بدون داشتن تخصص و حتی اطلاعات کافی بر مسند قضا بنشیند و بانی و باعث گسترش ظلم و بیداد بر اقشار مختلف مردم بخصوص روزنامه نگاران و دیگر اندیشمندان جامعه گردد. می توان گفت هر یک از احکامی که وی صادر نموده در واقع حکم و نظر بازجوها و سیستم امنیتی رژیم استبدادی است.
آنهایی که از وی حمایت نموده اند از رهبر و رئیس جمهور تا آنهایی که در رشد مصنوعی قارچ گونه وی نقش داشته اند همه در این جنایات سهم دارند.
سعید مرتضوی مهره ای در سیستم سرکوب و امنیتی رژیم است بنابراین بازداشت وی کاری عادی نبود و آزادی او هم بی معنا و پیام نیست و نمی تواند بدون اطلاع و تایید رهبر باشد این عمل می تواند گویای هشداری باشد به یادآوری سرنوشت سعید امامی ( سعید جان آقای خامنه ای ) که می توانست در انتظار سعید مرتضوی هم باشد .
گرچه سعید مرتضوی از لحاظ ماهیت هیچ نیست ولی سیستم های استبدادی همیشه از ناچیزها مهره های خود را می سازند و به کارهای مهم می گمارند و گرنه هیچ یک از پست های ایشان هماهنگی و تناسبی با سن و سال و توان و تخصص وی نداشته و ندارد .
احمدی نژاد با نمایش صحنه ای دیگر از روشهای خاصی خود به هنگام استیضاح وزیر کار کابینه اش اقدام به افشاگری بر علیه لاریجانی ها نمود که این عمل توسط علی لاریجانی تبدیل به نقطه ای منفی برای احمدی نژاد شد ( با بیان اصطلاح بگم ، بگم که قبلاً در انتخابات 1388 توسط احمدی نژاد بصورت وقیحانه بر علیه موسوی استفاده شد ) و ذهنیت بدی نسبت به این رئیس جمهور انتصابی مردم فریب ایجاد کرد و برگ سیاه دیگری بر پرونده احمدی نژاد افزود .
در آن روز برنده نسبی جدال بین گرگها علی لاریجانی بود و امتیازی برای خود کسب کرد اما این موفقیت موضعی لاریجانی با یک حرکت غیر مدبرانه و نسنجیده یعنی بازداشت سعید مرتضوی نقش بر آب شد و در نهایت سوالات زیادی را در ذهن مردم باعث شد از جمله :
این رویداد برای جناح های مختلف پیام و نتایج متفاوتی داشت که می توان گفت ابتدا احمدی نژاد باز هم بر علیه خودش اقدام کرد ولی با دستگیری و آزادی مرتضوی که به ضرر لاریجانی ها تمام شد و نوعی اولتیماتوم هم به آقای خامنه ای بود.
آقای خامنه ای نشان داد که کماکان می خواهد دوره احمدی نژاد فقط به پایان برسد غافل از اینکه احمدی نژاد به دنبال فضا سازی برای گرفتن تایید صلاحیت فرد مورد نظر جناح خود ( آقای مشایی یا ... ) است .
لاریجانی ها هم می توانستند با کمی تحمل بیشتر و حوصله در زمان مناسب و با بهانه های دیگر از جمله مسائل کهریزک و غیره برای مرتضوی دردسر ساز شوند ولی با این حرکت این سوال را در اذهان عمومی ایجاد کردند که چرا برای آن همه جنایت در کهریزک و غیره که در پرونده مرتضوی و امثال او بسیار است قوه قضاییه واکنش مناسبی ندارد ولی برای افشای ماجرای فاضل لاریجانی و مرتضوی این چنین با سرعت واکنش نشان می دهند.