Share  
balatarin
 
  برخورد در مجلس اخطار غیر مستقیم به رهبر است.

تحلیل از م – گرشاسبی

برخورد در مجلس اخطار غیر مستقیم به رهبر است.
با توجه به اینکه در حکومت ایران اکنون نزاع و کشمکش زیادی بین جناح های مختلف در جریان است و همه آنها در بین هم جاسوس و خبرچین دارند بنابراین به نظر می رسد احمدی نژاد از همان ابتدای ورود به مجلس می دانسته که وزیر کار استیضاح خواهد شد .
پس به فکر قدم بعدی بوده و سعی کرده با مطرح کردن همان داستان بگم ، بگم خود نتیجه دیگری بگیرد و با گفتن مطالبی در مورد خانواده لاریجانی اخطار غیر مستقیم به آقای خامنه ای داده که اگر احساس خطر واقعی نماید ممکن است از مدارکی که بر علیه دیگران از جمله آقای خامنه ای و خانواده وی دارد نیز استفاده کند .
همچنین پیش زمینه ای برای تایید صلاحیت کاندیدای مورد نظر دار و دسته وی میباشد.
تحلیل از م – گرشاسبی
عضو جبهه آزادیخواهان ایران