Share  
balatarin
 
  مادر و دختری که رسایی چادر از سر آنها کشید

مجتبی واحدی

سال پیش از یک روحانی معروف شنیدم که می گفت :« اکثر مسائلی که روضه خوانها و مداح ها در مورد لحظات آخر زندگی امام حسین (ع) و رفتار شمر با ایشان می گویند دروغ است زیرا تنها شاهد آن لحظات، خود شمر بوده و لابد این داستان ها را او نقل کرده است ! » سخنان شیخ حمید رسایی گماشته مجلس نهم در مورد افراد موسوم به « شهدای فتنه ۸۸»‌مرا به یاد روایت گری « شمر» از حوادث عاشورا انداخت . نام این شیخ ،با حمایت های ننگ آور او از دولت احمدی نژاد و نیز رسوایی مالی خود او در دوره ریاست بر اداره ارشاد قم بر سر زبان ها افتاده است اما اکنون تلاش می کند با درشت گویی و عقده گشایی علیه جنبش سبز، معروفیت جدیدی برای خویش دست و پا کند شاید برای مدتی ننگ آوری های سابق او از اذهان پاک شوداگر چه در این مورد او همچون دزدان ناشی رفتار کرد و به کاهدان زد. البته دروغ پردازی در مورد شهدای جنبش سبز و مصادره آنها موضوع جدیدی نیست اما اوج وقاحت و دروغگویی در این مورد را می توان در سخنان اخیر رسایی مشاهده نمود. او در بخشی از سخنان خود به مادر و دختری اشاره کرده که به ادعای وی در روز بیست و هشتم خرداد ۸۸ در کنار یکی از پایگاههای بسیج به شهادت رسیده اند. رسایی گفته است : « مادر و دختر شهیدی به نام سرور برومند چوکامی و فاطمه رجب پور چوکامی که در کنار حوزه ۱۰۷ نینوا چادر از سرشان کشیدند ودر روز ۲۵ خرداد به دست فتنه گران به شهادت رسیدند.»اینجا این شیخ دروغگو آنقدر برای خوش خدمتی به رهبر درمانده عجله داشته که فرصت نیافته به خبرهای منتشره قبلی در رسانه های حکومتی نگاهی بیندازد تا دروغگویی مفتضح ، او را رسواتر از گذشته ننماید. خبر گزاری فارس در روز بیست و هشتم خرداد ماه ۸۸ خبری در مورد همین دو بانوی ایرانی منتشر نموده است اینجا. همینطور که در این خبر می بینید بازمانده این دو بانو، کوچک ترین سخنی از«‌کشیده شدن چادر از سر مادرو خواهر خویش » نگفته است و اصولاً آنها در هنگام شهادت در کنار پایگاه بسیج نبوده اند بلکه محل کار ایشان روبروی یکی از پایگاههای بسیج در خیابان آزادی بوده و به احتمال قوی بر اثر تیراندازی از داخل بسیج به شهادت رسیده اند به طوری که بازماندگان ، جسد غرقه در خون ایشان را در محل کارشان پیدا کرده اند .( به متن خبر دقت کنید .بازمانده دو شهید می گوید محل کارخواهر و مادرش که جسد ایشان در آنجا کشف شده، درست روبروی پایگاه بسیج بوده است ) .
وقتی قصه پردازی جدید رسایی در مورد کشیده شدن چادر از سر مادر و خواهر را خواندم به یاد سخن روحانی سرشناس افتادم که در بالا به آن اشاره کردم و به این نتیجه رسیدم که اگر کشیده شدن چادر از سر این دو بانوی مظلوم صحت داشته باشد عامل این بی حرمتی که تا کنون هیچکس به آن اشاره نکرده ، کسی نبوده است جز رئیس رانت خوار اداره ارشاد قم . در واقع رسایی، نقش شمر در عاشورای بیست وپنجم خرداد ۸۸ را داشته که هم جنایت کرده و هم برای جنایت خویش «نوحه سازی» می کند . شما برای این «روضه خوانی ناشیانه رسایی » توجیه دیگری سراغ دارید؟