Share  
balatarin
 
  دو صد لعنت به خامنه ای و احمدی نژاد

مجتبی واحدی

دو صد لعنت به خامنه ای بی همه چیز و احمدی نژاد خائن !از همه کسانی که مرتباً مرا نصیحت می کنند خواهش می کنم این یکبار کاری به کارم نداشته باشند تا با خیال آسوده بر خامنه ای و احمدی نژاد ، لعنت بفرستم . جملات زیر اظهارات حاجی وزیر آموزش پرورش در دولت دوم احمدی نژاد است :« وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: تنها دو سال است که دولت با کمک مجلس ردیفی با عنوان گرمایشی و سرمایشی مصوب کرده که اجرای آن نیازمند زمان و اعتبار مشخص است.حاجی بابایی در خصوص سیستم گرمایشی مدارس یک کلاسه و روستایی نیز اعلام کرد: برای گرمایش این کلاسها هم سیستمی با ایمنی بهتر به جز سیستم مرکزی تعریف شده ولی مستلزم اعتبار و زمان است.».http://www.rajanews.com/detail.asp?id=144718 این هم بخشی از اظهارات سید حسن نصراله در مورد اختصاص بودجه به بازسازی لبنان از سوی ایران به طوری که از همان روز اول بعد از پایان جنگ ، بازسازی آنجا آغاز شده است :« من قبل از پایان جنگ با برادران ایرانی تماس گرفتم و به آنها گفتم که ما می خواهیم ویرانی های این جنگ را بسازیم، چرا که دشمن در مورد نحوه تعامل مقاو
مت با شرایط انسانی و اجتماعی بعد از جنگ سخن می گوید، امام خامنه ای نیز با بخشش فراوان با این درخواست تعامل کرد و احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیز همین گونه برخورد کرد، کار به صورتی ادامه یافت که از همان روز اول توقف جنگ، کار بازسازی نیز آغاز شد..»http://farsnews.com/newstext.php?nn=13910223000002%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%B8%D9%87 می فرمایید . آقایان بلافاصله پس از پایان جنگ سی وسه روزه ، بودجه میلیاردی برای بازسازی لبنان اختصاص می دهند اما تازه دو سال است که یادشان افتاده مدارس کشور خودمان به سیستم گرمایشی و سرمایشی نیاز دارد که تازه آن هم نیازمند زمان و اعتبار مشخص است. لابد می دانید که همین آقا سه سال و نیم است که وزیر است و قبل از آنهم تقریبا ۱۳ سال نماینده مجلس بوده و همه جا خود را به عنوان نماینده معلمان و مدارس در مجلس معرفی می کرده است .این دو خبر را بخوانید . فکر می کنم پس از خواندن دو خبر ، شما هم از ته دل به خامنه ای واحمدی نژاد لعنت خواهید فرستاد